فیلم / راه مقابله با جنگ اقتصادی چیست؟

راه مقابله با جنگ اقتصادی چیست؟

راه مقابله با جنگ اقتصادی پرداختن به اقتصاد خودمان و چشم دوختن به نیروی انسانی با ارزش داخلی است.

پرینت

http://rahenomedia.ir/?p=865

مطالب مرتبط

تازه ترین مطالب

پرطرفدارترین‌ مطالب

فهرست